UWAGA! ZAMKNIĘCIE BIBLIOTEKI!

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r

 • Biblioteki będą zamknięte dla czytelników do 29 listopada 2020 roku,

 • Terminy zwrotu wypożyczonych książek zostaną przedłużone na czas zamknięcia bibliotek,

 • Zachęcamy do korzystania z Ebooków dostępnych za pośrednictwem Legimi,

 • W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu telefonicznego 534 330 099 lub na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Biblioteki nieczynne do odwołania

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie oraz Filie w Kaskach i Golach są nieczynna do odwołania.
Zakaz prowadzenia działalności bibliotecznej zostaje wprowadzony do odwołania na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
§ 6 ust. 1 pkt. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1.

Termin zwrotu aktualnie wypożyczonych zbiorów został przedłużony,kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane.

Nabór na stanowisko – Bibliotekarz

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza w GBP w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49 96-314 Baranów  – pełny etat.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska,  
 • znajomość formatu Marc 21 dotyczących opracowania książek, filmów, audiobooków,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,
 • kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikami.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa użytkowników Biblioteki,
 • organizacja form pracy z użytkownikiem biblioteki, służąca popularyzacji czytelnictwa
  i promocja Biblioteki.
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka, sprawozdawczość),
 • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą:  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać  w formie papierowej lub elektronicznie na adres gbpbaranow@onet.eu do dnia 24.02.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
  w Baranowie ul. Armii Krajowej 49, w godzinach pracy biblioteki (liczy się data wpływu do Biblioteki) z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko bibliotekarz”
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GBP. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
 • Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane ze  stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę. Przewidywany termin zatrudnienia marzec 2020.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 8560330

 

Bożena Stegienko

Dyrektor GBP w Baranowie

Załączniki:

Nabór na wolne stanowisko – ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

Oświadczenie

Wypożyczaj ebooki z Legimi w bibliotece

Legimi to tysiące ebooków do czytania za darmo na czytnikach, tabletach i smartfonach

Aby uzyskać dostęp do zasobu Legimi wystarczy:

– Być czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.
– Odebrać darmowy kod dostępu. (Uwaga! kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany, w — przeciwnym wypadku – wygasa). Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w bibliotece.
– Załóżyć konto w serwisie Legimi na stronie https://www.legimi.pl/mazowieckie/
– Podać otrzymany w bibliotece kod dostępu.
– Pobierać darmową aplikację Legimi na swoje urządzenie, zalogować się i czytać bez ograniczeń!
– Możesz czytać na 2 wybranych przez siebie urządzeniach: tablet, smartfon, czytnik, komputer (lista rekomendowanych urządzeń).

Otrzymujesz nieograniczony dostęp do e-booków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu. Po kod na następny miesiąc zgłoś się do biblioteki.

Regulamin Legimi

Mała książka – wielki człowiek

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

Serdecznie zapraszamy po odbiór Wyprawki, w której dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego CzytelnikaZa każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w naszym projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl