Fetting Festiwal

Logo Feeting festiwal

Fetting Festiwal to wydarzenie realizowane przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Baranowie i Wójta Gminy Baranów w latach 2013 – 2018. Festiwal był przedsięwzięciem szczególnym ze względu na zmieniającą się tematykę każdego roku, jednak myśl przewodnia pozostawała ciągle taka sama. Celem wydarzenia było promowanie kultury wśród małej społeczności lokalnej oraz wspieranie i podtrzymywanie historii poprzez wspominanie jednego z jej członków, Edmunda Fettinga.

Pierwsze 3 edycje Fetting Festiwalu były w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz pozyskanych od sponsorów. Beneficjentem środków była Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie. Kolejne edycje finansowane były częściowo z funduszy urzędu marszałkowskiego, starostwa powiatowego, urzędu gminy i sponsorów. Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, dokumenty niepublikowane z roku 2013 -2018, przechowywane są w GBP w Baranowie.

 

Zestawienie środków na realizację Fetting Festiwal 2013 – 2018.