Regulamin – Książka na telefon

Regulamin usługi bibliotecznej Książka na telefon

§1

Prawo korzystania

 1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Gminy Baranów, którym ze względu na samotne zamieszkiwanie połączone ze złym stanem zdrowia, podeszłym wiekiem lub stopniem niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie telefonicznie 46 856 03 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 15.00.
 4. Zamówione książki będą dostarczane do domów Czytelników przez pracownika Biblioteki raz w miesiącu we wtorek w godz. od 10.00 do 13.00.
 5. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu.
 6. Należy wypełnić zobowiązanie dostarczone przez bibliotekarza. Przy zapisie Czytelnik obligatoryjnie podpisuje „Kartę zapisu” jako potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych osobowych i adresowych.
 7. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.
 8. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.
 9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.
 10. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

§2

Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć do 5 woluminów (beletrystyka, literatura popularno-naukowa) lub 3 tytułów książki mówionej oraz 5 egz. czasopism.
 2. Usługa obejmuje pomoc Czytelnikowi w doborze odpowiedniej literatury.
 3. Usługa nie obejmuje wypożyczeń książek z księgozbioru podręcznego.
 4. Czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne na okres 1 miesiąca – z możliwością przedłużenia terminu.
 5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zażalenia należy kierować do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 roku.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Bożena Stegienko