Wyniki naboru NCK

Logotyop Feeting FestiwalGminna Biblioteka Publiczna w Baranowie w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury-Kultura Interwencje złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ,,Fetting Festiwal 2015”. Celem programu jest tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kulturalny i zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym.

W ramach naboru wpłyneło1706 wniosków z czego dofinansowanie otrzymało 201. Wniosek na organizację tegorocznej edycji festiwalu w Baranowie został wysoko oceniony przez komisję otrzymał 66,33 punktów, do miejsca na liście zakwalifikowanych wniosków zabrakło nam jedynie 7,67pk.

Nie zrażamy się niepowodzeniem za rok ponownie złożymy wniosek.

Nowy wizerunek Biblioteki

W ramach konkursu grantowego „Kierunek: BIBLIOTEKA” otrzymaliśmy dotację w kwocie 3600 zł. na realizację zewnętrznego systemu identyfikacji według projektu Kierunek: BIBLIOTEKA oraz wsparcie w przygotowaniu projektów oznakowania zewnętrznego Biblioteki w Baranowie oraz Fili w Kaskach. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” realizujące konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.