Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Od roku 2010  GBP w Baranowie bierze udział w programie Biblioteki Narodowej pod nazwą “Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”

W latach 2010 – 2019 w ramach projektu otrzymała dofinansowanie w kwotach:

  • 2010 – 2 000,00 zł
  • 2011 – 3 600,00 zł
  • 2012  – 5 500,00 zł
  • 2013 – 6 000,00 zł
  • 2014 – 5 550,00 zł
  • 2015 – 6 500,00 zł
  • 2016 – 7 500,00 zł
  • 2017 – 8 000,00 zł
  • 2018 – 8 500,00 zł
  • 2019 – 6 850,00 zł

Fetting Festiwal

Logo Feeting festiwal

Fetting Festiwal to wydarzenie realizowane przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Baranowie i Wójta Gminy Baranów w latach 2013 – 2018. Festiwal był przedsięwzięciem szczególnym ze względu na zmieniającą się tematykę każdego roku, jednak myśl przewodnia pozostawała ciągle taka sama. Celem wydarzenia było promowanie kultury wśród małej społeczności lokalnej oraz wspieranie i podtrzymywanie historii poprzez wspominanie jednego z jej członków, Edmunda Fettinga.

Pierwsze 3 edycje Fetting Festiwalu były w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz pozyskanych od sponsorów. Beneficjentem środków była Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie. Kolejne edycje finansowane były częściowo z funduszy urzędu marszałkowskiego, starostwa powiatowego, urzędu gminy i sponsorów. Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, dokumenty niepublikowane z roku 2013 -2018, przechowywane są w GBP w Baranowie.

 

Zestawienie środków na realizację Fetting Festiwal 2013 – 2018.

 

Obchody Jubileuszowe 400 – lecia miejscowości i 100 – lecia parafii w Baranowie

W 2012 roku GBP w Baranowie organizowała projekt „Obchody Jubileuszowe 400 – lecia miejscowości i 100 – lecia parafii w Baranowie”. Na realizację obchodów jubileuszowych złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała dotacje w kwocie 21 000,00 zł na realizację w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013”. Z projektu wykonano wystawę pod nazwą „Baranów w historii skąpany”. Na 10 tablicach zaprezentowano historię miejscowości i parafii na przestrzeni wieków na podstawie zdjęć i dokumentacji pozyskanych od mieszkańców.

Nowy wizerunek Biblioteki

W ramach konkursu grantowego „Kierunek: BIBLIOTEKA” otrzymaliśmy dotację w kwocie 3600 zł. na realizację zewnętrznego systemu identyfikacji według projektu Kierunek: BIBLIOTEKA oraz wsparcie w przygotowaniu projektów oznakowania zewnętrznego Biblioteki w Baranowie oraz Fili w Kaskach. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” realizujące konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.