O bibliotece

Biblioteka Publiczna w Baranowie z filiami gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Zbiory mają charakter uniwersalny. Posiada literaturę piękną w języku polskim i angielskim, popularnonaukową oraz zbiory multimedialne (filmy,  audiobooki). Zbiory udostępniane są na miejscu i na zewnątrz. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Do dyspozycji uczniów szkół podstawowych i średnich posiada zestaw lektur szkolnych, opracowań, analiz i interpretacji utworów. Biblioteka prenumeruje czasopisma.  Zbiory biblioteczne są systematycznie uzupełniane przez zakup nowości wydawniczych. Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie wraz z filiami na dzień 31.12.2018 r. wynosił 17 907 woluminów książek i 221 woluminów zbiorów specjalnych (filmy i książka mówiona).

Ważnym elementem działalności biblioteki jest udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo i biblioteki, takich jak: „Tydzień Bibliotek”, „Noc bibliotek” czy „Narodowe czytanie”. Cykliczne spotkania umożliwią organizację warsztatów dostosowanych do potrzeb i zainteresowania uczestników.

W  bibliotece odbywają się również spotkania autorskie. Wśród ważniejszych twórców goszczących w bibliotece wymienić można między innymi Aubenę Grabowską, Grzegorza Kasdepkę, Pawła Berensewicza, Andrzej Philipiuka, Dorotę Gelner,  Wiolettę Piasecką, Wiesława Drabika  i wielu innych.

Poza tym biblioteka oferuje:

  • zbiory regionalne
  • ksero
  • skaner
  • bezpłatny dostęp do Internetu

Poza siedzibą główną działają dwie filie biblioteczne:

  • Filia Biblioteczna w Kaskach
  • Filia Biblioteczna w Golach