2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

2018 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Dobiega końca Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. W jego ramach w Polsce zrealizowano 304 projekty, w których uczestniczyło według szacunków około 300 tysięcy osób. Koordynatorem wydarzeń w Polsce było Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

29 listopada 2018 r. w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury odbyło się podsumowanie projektu, w którym wzięli udział eksperci, partnerzy strategiczni, ale przede wszystkim przedstawiciele instytucji, których projekty uzyskały patronat ERDK.

Nasz projekt VI Fetting Festiwal był objęty honorowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Siłą Europejskiego Roku Dziedzictwa była obywatelska aktywność, rosnące poczucie odpowiedzialności za swoje własne, lokalne dziedzictwo, które przestało być wyłącznie domeną ekspertów.

Odpowiedzialność za to, co przechowamy dla przyszłych pokoleń nie może być już w obecnych czasach tylko na barkach specjalistów – mówiła Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektor MCK i narodowy koordynator ERDK w Polsce.